Doprovázení pěstounských rodin, vzdělávání, odborné poradenství


Doprovázíme a podporujeme náhradní rodiče při hledání cesty, jak lépe porozumět dětem a jejich vnitřnímu světu zejména skrze nabídku Terapeutického rodičovství jako nástroje podpory.

Děti vyrůstající v náhradních rodinách v prvních letech života zažily různé nepříznivé situace (např. zanedbávání, týrání, zneužívání, domácí násilí). V důsledku těchto událostí se naučily nedůvěřovat lidem, světu, sobě samým. Věříme, že si tyto děti zaslouží láskyplnou, bezpečnou a přijímající náruč, která jim umožní bolest, kterou prožily, přijmout a tím proměnit. 


  • Cílem naší spolupráce je podpora náhradních rodin, poskytování poradenství a vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče.
  • Spolupracujeme s náhradními rodiči, jejich přijatými dětmi, i biologickými rodinami dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči.
  • Podporujeme budování bezpečného, láskyplného a přijímajícího vztahu mezi náhradními rodiči a jejich dětmi.
  • Náhradním rodičům nabízíme možnost prostřednictvím terapeutického rodičovství hlouběji porozumět přijatým dětem, a tak lépe a účinněji na děti reagovat.
  • Terapeutického rodičovství je jedinečný přístup, který může přinášet náhradním rodičům jiný pohled na děti.


PhDr. Michaela Šístková

V oblasti náhradní rodinné péče se pohybuji posledních 10 roků. Nejprve jsem pracovala několik let jako sociální pracovnice na OSPODu. Posledních 6 let jsem doprovázela pěstounské rodiny jako klíčová pracovnice prostřednictvím neziskových organizací. 

Mými největšími učiteli jsou děti vyrůstající v náhradních rodinách.

Učí mě naslouchat nejen jim, ale i sobě. Dávají mi zažívat, že empatie, přijetí, zvídavost a hravost jsou klíčem k naší práci.

Absolvované vzdělání

Vysokoškolské vzdělání:

Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálních studií, studijní program Sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika - sociální práce

Absolvované dlouhodobé vzdělávací programy:

2022 Terapeutické rodičovství - komplexní vzdělávací program pro pracovníky v oblasti náhradní rodinné péče v rozsahu 72 hodin

2021 Dyadická vývojová psychoterapie, Level One v rozsahu 28 hodin

2018 – 2020 Komplexní výcvikový program zaměřený na problematiku práce s dětmi v NRP v rozsahu 192 hodin

Další absolvované vzdělání

2017 Zkouška k ověření zvláštní odborné způsobilosti dle zákona 312/2001 Sb., v platném znění

2016 Práce s emocemi v profesním vztahu – jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny

2016 Základy správního řízení na úseku sociálně právní ochrany dětí

2016 Speciální techniky komunikace s dítětem

2016 Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

2016 Úvod do mediace

2015 Základy diagnostiky rodiny pro sociální pracovníky

2015 My Backpack

2015 Dítě v dobrých rukou

2015 Specifika příbuzenské péče

2015 Vhled do problematiky práv dítěte v náhradní rodinné péči

2015 Úvod do standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí – principy zpracování dokumentace a metody zavádění do praxe

2014 Rodinné právo

2014 Sociální práce s rodinou – vedení rozhovoru s rodiči

2014 Rizikový rodiče a rizikové děti

2014 Poruchy chování dětí a mládeže

Kontakt

 Kontakt
733 492 805
michaelasistkova@email.cz 

Adresa

85, Pamětice, 67961

Datová schránka

wd5q8ib  

Mgr. Michaela Šístková, Všechna práva vyhrazena 2023 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!